Otrzymaliśmy dotację z   Urzędu Miasta Poznania do 30.06.2024.

Cena za żłobek w zajęciami oraz wyżywieniem wynosi 1150 zł.  (cena obowiązuje od 01.09.2022)

Jednorazowe wpisowe w wysokości 750 zł