Wczesne dzieciństwo to bardzo ważny okres w życiu człowieka, właśnie w tym czasie w mózgu zachodzą istotne procesy, kształtujące podstawowe kompetencje emocjonalne, społeczne i poznawcze. Rozpoczyna się proces budowania osobowości i tożsamości, dlatego właśnie ten okres, od 0-3 lat, determinuje późniejsze sukcesy edukacyjne, zawodowe i życiowe człowieka.                                                                                                                              

Mając to na uwadze żłobek Kreatywne Maluszki, wychodząc na przeciw potrzebom dzieci i oczekiwaniom rodziców, oferuje szerokie spektrum różnych zajęć, prowadzonych przez odpowiednio do tego przygotowanych opiekunów,  w miłym i bezpiecznym otoczeniu kolorowych, żłobkowych sal.                                                                                                                      

Sale wyposażone są wyłącznie w sprzęty posiadające odpowiednie certyfikaty, gwarantujące jakość i bezpieczeństwo.   Indywidualne podejście do każdego dziecka sprawia, że maluszek może się poczuć u nas prawie jak we własnym domu.                                                                                    

W całokształcie naszej pracy, na pierwszym miejscu stawiamy Dziecko i jego dobro, poznanie podopiecznych i planowanie działań w danej grupie tak, aby każde dziecko mogło rozwijać się  harmonijnie, bezpiecznie, twórczo i mądrze.

Niezbędne do tego jest zbudowanie dobrych relacji między dzieckiem, a opiekunem, ponieważ ufna więź w relacji z bliskimi (w domu-rodzic, w żłobku-opiekun) jest podstawą rozwoju potencjału dziecka. Tylko takie warunki psychologiczne zapewniają dziecko poczucie bezpieczeństwa i dają odwagę do stawania się sobą, do budowania własnej odrębności i rozwijania w harmonii z własną wrażliwością.


Nasze cele w pracy opiekuńczo-wychowawczej
 

  1.  Stwarzanie najkorzystniejszych warunków do rozwoju (domowa atmosfera, poczucie bezpieczeństwa)
  2.  Wyzwalanie radości w procesie poznawania, a następnie uczenia się
  3.  Wspieranie całościowego harmonijnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego indywidualnym tempem
  4.  Nauka poprzez aktywne działanie
  5.  Głębokie poszanowanie osobowości dziecka, poprzez zapewnienie mu jak największej samodzielności i niezależności od rodziców
  6.  Aktywne włączanie rodziców w proces wychowania i wspieranie opiekunów w kształtowaniu naturalnej osobowości dziecka